Coaching & psychotherapie voor kinderen en volwassenen met autisme.

Opvoedingsondersteuning voor ouders.

Personen met een autismespectrumstoornis of met een vermoeden ervan, hebben meermaals het gevoel niet begrepen te worden door de wereld rondom hen. Zij ervaren de wereld als een wirwar van indrukken. Voor hen is het niet altijd vanzelfsprekend om een betekenis te geven aan wat zij waarnemen. Veel vragen over hun eigen handelen dringen zich op.

Ouders hebben vaak een parcours met hindernissen achter de rug en hebben nog vragen over de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. Opvoedingsondersteuning en pedagogische begeleiding geeft de ouders houvast in hun zoektocht om hun kind de meest optimale opvoeding en zorg te bieden.

Gaat ons kind wel vrienden hebben ?

Moeten we ons kind leren om meer empatisch te zijn ?

Verplichten we ons kind om alles te proeven aan tafel ? Wat vertellen we aan de broer/zus ?

Waarom is in bad gaan zo’n probleem ?

Hoe moeten we ons gezinsleven organiseren?

Hoe kunnen we het autisme aan ons kind op een begrijpbare manier uitleggen?

Hoe kan ons kind zelf instaan voor een vlot verloop van zijn dagelijkse activiteiten?

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ons kind open kan communiceren over zijn gevoelens?

Hoe kan ons kind omgaan met angsten?

Hoe kan ons kind beter gehoorzamen en voldoen aan de verwachtingen?

Kinderen en jongeren met ASS hebben soms extra ondersteuning nodig. Ze ontwikkelen, zoals alle kinderen, op een eigen manier. Tevens hebben ze enkele bijzonderheden. Hoe meer ze zichzelf en hun omgeving begrijpen, hoe meer plezier ze ervaren en hoe groter de kans is om een positieve toekomst op te bouwen. Coaching en therapie kan hen hierbij helpen.

Waarom word ik soms zo boos? Ben ik saai ?

Ik heb geen autisme ! Wat is dat eigenlijk ?

Hoe kan ik spontaan zijn ?

Volwassenen met autisme voelen onbegrip in hun leefwereld. Velen hebben allerlei vragen over hun diagnose autisme, ervaren moeilijkheden in hun dagelijkse ordening van hun activiteiten, een vlot open gesprek voeren met anderen is geen vanzelfsprekendheid, voelen zich angstig in verschillende situaties, hebben moeite om regels en waarden in de juiste context te begrijpen,…

Vanuit een oplossingsgerichte systeemtherapeutische visie leggen we het accent op het positief bekrachtigen van de cliënt. Door ons aanbod van coaching en therapie leert de cliënt gebruik te maken van zijn eigen kwaliteiten, om zo problemen op te lossen.

Hoe kan ik mijn leven met al mijn activiteiten efficiënter laten verlopen?

Hoe kan ik een positieve greep krijgen op mijn autisme?

Hoe kan ik een gesprek met anderen vlotter laten verlopen?

Hoe kan ik mijn onzekerheid overwinnen?

Hoe kan ik allerlei regels en normen beter bevatten en toepassen?

Koppels, waarvan één van de partners een autismespectrumstoornis heeft, merken dat ze keer op keer vastdraaien in dezelfde wederzijdse frustraties en ruzies. De relatie komt onder spanning te staan of er ontstaat veel afstand. Samen met een therapeut in gesprek gaan helpt om positieve dynamieken te creëren.

Altijd die details !

Ik zit gewoon graag alleen.

0