Gezinstherapie gebaseerd op Attachment Based Family Therapy (ABFT)

Attachment Based Family Therapy (ABFT) is een behandeling gebaseerd op inzichten uit de gehechtheidstheorie. Volgens deze theorie lopen kinderen en jongeren veel gevaar om depressieve problemen te ontwikkelen als er veel stress is in hun leven (op school, met vrienden, thuis) is en als ze het gevoel hebben dat ze daarover niet bij hun ouders terecht kunnen. Die problemen kunnen zo groot en uitzichtloos worden, dat chronische depressie of gedachten aan zelfmoord op de loer liggen.

We aan de slag met het hele gezin om jongeren te helpen voldoende vertrouwen te hebben om hun problemen te delen met hun ouders. We helpen ook de ouders om hun kind zo te helpen dat het zich begrepen en gehoord voelt. Hierdoor worden de banden tussen familieleden sterker en krijgt de stress minder kans om een overwicht te krijgen op de jongeren. 

Centraal bij ABFT staat dan ook de gedachte dat het gezin het medicijn is dat jongeren nodig hebben om weer beter te worden. 

ABFT is een hulpverleningsprogramma dat tussen de 10 à 16 sessies omvat. Jullie werken samen met één of twee therapeuten. 

Jongeren met een depressie

Na een tegenslag, faalervaring, teleurstelling, ruzie of vervelende gebeurtenis voelt iedereen zich wel eens verdrietig of ongelukkig. Net als momenten van plezier en blijdschap, maken ook momenten van verdriet en somberheid deel uit van ieders leven. Dat is normaal en meestal gaan deze momenten vanzelf weer voorbij. 

Bij sommige jongeren gaat het echter niet zomaar voorbij. In dat geval kan er sprake zijn van een depressie. Veel jongeren die een depressie doormaken vertellen dat ze zich al een lange tijd somber en verdrietig voelen, terwijl anderen juist aangeven ook voortdurend geïrriteerd te zijn door alles en iedereen. Ze verliezen interesse en plezier in dingen die ze vroeger leuk vonden, hebben geen energie meer om iets te doen, voelen zich waardeloos en schuldig, kunnen zich moeilijker concentreren en beslissingen nemen. Sommigen hebben moeite om te kunnen slapen, terwijl anderen juist heel veel slapen. Sommigen hebben geen honger meer en verliezen gewicht, terwijl anderen juist veel meer eten en bijkomen in gewicht. 

Wanneer jongeren worstelen met (sommige van) deze kenmerken, is het voor hen vaak moeilijk om goed te functioneren in hun dagdagelijkse leven thuis, op school en in hun vrije tijd. Deze waarschuwingssignalen geven aan dat het zoeken van professionele hulp aangewezen is.

Wat zijn suïcidegedachten ?

Sommige jongeren voelen zich zo ongelukkig dat ze wel eens denken dat ze liever dood zouden zijn. Na een tegenslag of vervelende gebeurtenis is dit een gedachte die bij veel mensen wel eens vluchtig kan opduiken in onze hersenen als een mogelijke oplossing voor de huidige problemen. Dat is ok, want onze hersenen bedenken al gauw andere mogelijke strategieën om met de situatie om te gaan. 

Daarentegen, de hersenen van jongeren met een depressie kunnen na een tijdje geen andere manieren meer bedenken om met de situatie om te gaan. Gedachten aan dood of zelfmoord duiken steeds vaker op, blijven rondmalen in hun hoofd en worden alsmaar concreter. Wat anderen ook aan hulp aanbieden, depressieve hersenen doen deze jongeren geloven dat dood zijn de enige manier is om verandering te brengen in de huidige situatie van problemen, verdriet en pijn. Deze waarschuwingssignalen geven aan dat het zoeken van professionele hulp aangewezen is.

0