KAIROS Groepspraktijk 

Volwassenen met (een vermoeden van) autisme

Volwassenen botsen vaak onbegrip en hebben allerlei vragen over hun diagnose. Ze ervaren moeilijkheden in de dagelijkse ordening van activiteiten of het voeren van een vlot en open gesprek met anderen. Soms voelen ze zich angstig in verschillende situaties, hebben moeite om regels en waarden in de juiste context te begrijpen.

Vanuit een oplossingsgerichte systeemtherapeutische visie leggen we het accent op het positief bekrachtigen van de cliënt. Via ons aanbod van coaching en therapie leert de cliënt gebruik te maken van zijn eigen kwaliteiten, om zo problemen op te lossen.

Hoe kan ik mijn leven met al mijn activiteiten efficiënter laten verlopen?

Ik wil een positieve greep krijgen op mijn autisme?

Ik zoek tips om een gesprek met anderen vlotter laten verlopen?

Hoe kan ik mijn onzekerheid overwinnen?

Wat kan ik doen om alle regels en normen beter bevatten en toepassen?